Опитування «Фінансова грамотність» для банківських співробітників

1. Чи достатній рівень фінансової грамотності у Ваших клієнтів?

Оцініть знання за шкалою від 1 до 5, де 1 — недостатньо, а 5 — достатньо знань.

 1
 2
 3
 4
 5
 Важко відповісти